Tisk | Velikost textu: A A A

Popis projektu

Na spojnici měst Ostravy a Opavy se nachází obec Velká Polom - www.velkapolom.cz , která patří mezi nejstarší ve slezském regionu a plnila vždy významnou funkci pro široké okolí. Od 1.1.2007 tvoří jednu z okrajových částí okresu Ostrava – město. Díky plánovanému developerskému projektu , změní Velká Polom během několika let zásadně svou tvář.

Nová Polom je svou koncepcí a velikostí v našem kraji projektem ojedinělým a jistě velice zajímavým.

Záměrem developera je vytvořit několik urbanisticky i architektonicky jednotných skupin, které vytvoří uspořádané, současně navržené i najednou vybudované stavební soubory v rámci jedné stavební akce, přičemž každá skupina bude mít svou vlastní charakteristiku začleněnou do širšího kompaktního celku. Toho bude dosaženo sjednocujícím architektonicko-urbanistickým řešením s důrazem na uspořádání a tvarování objektů včetně stavebních detailů.

Projekt Nová Polom bude vznikat na ploše 158 400 m2 v několika etapách. Výsledkem bude obytný soubor řadových domů, rodinných domů, bytových domů, vila domů a polyfunkčních domů. Projekt završí výstavba náměstí v centru obce s třípodlažními budovami pro radnici, administrativu a kulturu.

Prostor náměstí bude zpříjemněn parkovou úpravou a měl by umožnit pouze pěší komunikaci, shromažďování občanů při slavnostních příležitostech, uspořádání např. trhů či kulturních akcí.


Bydlení
vybráno srdcem…

Čím dál více nás srdce táhne ven z města. Ano, stále vyžadujeme mít z domova pohodlný přístup do práce a ke službám, ale po náročném dni nám pár přijatelných kilometrů za klid, soukromí, pohodovou atmosféru a v neposlední řadě čistější vzduch stojí. Přemýšlíte stejně? V tom případě jste na správné stránce…

Lokalizace

Jak se dostanete
do Nové Polomi…

Základní údaje

  • Rozloha území: 158 400 m2
  • Řadové domy: 66 domů
  • Bytové domy – 10 bytů: 7 domů
  • Vila domy – 8 bytů: 15 domů
  • Polyfunkční domy (náměstí): 6 domů

Developer si vyhrazuje právo změn v průběhu výstavby.